lunes, 11 de enero de 2016

12MEMORIA ENFERMA


Recorrido a través de los pocos recuerdos de una persona mayor con demencia senil.
Las repeticiones, nuevas versiones del pasado, el anclaje con un periodo concreto...
La construcción de una vida alternativa: creando un nuevo pasado en un presente deteriorado.

* * *

ILL MEMORY

The few memories of an old person with senility. Repetitions, new stories from past, recurrent topics...
The construction of a new alternative live: creating a new past on a damaged present.
martes, 5 de enero de 2016

11SIMBIOSIS


Projecte sobre l'obsessió en les relacions.

* * *

Project about the obession in relationships.


1 -Vídeo-trucada en directe. (En l’última exposició d’Atenes a Barcelona via Skype).

2 - Projecció de la vídeo-trucada i dels 
elements enviats des d’aquesta:

2a - Audiovisual “απομόνωση” 2016, 1’ 1’’
2b - Audiovisual “ιδεοληψία” 2015, 34’
2c - Àudio “Sumes”. Arxiu mp3, 1’ 40’’
Àudio “Cinco razones para no 
enamorarse”. Arxiu m4a, 1’ 12’’

3 - Sèries fotogràfiques “Simbiosis”

4 - Fotografia “Simbiosi”

5 - Recull de dibuixos, esbossos, i escrits. 


3
jueves, 19 de noviembre de 2015

10FROM PAST AND FUTURE TO PRESENT


Estem destrossant el nostre planeta. Actualment, però, per molts la preocupació general és l’aspecte físic. Hem fet i fem tantes coses malament que tant de bo poguéssim enviar un missatge i consells al passat, però com que no podem, imagino i invento que ens l’envien del futur... 

* * *

We are destroying our planet. But nowadays people are worried about appearance. We do and have done so wrong that the best would be to send a message to the past, but we can't, so I imagine we recive one from future...


9IMATGES RECICLADES


Treball que pareix de les casualitats i les connexions.
Llibres trobats, text dins el text: història reciclada,
imatges mentals il·lustrades amb Polaroids preses anteriorment
 que en aquest projecte prenen un altre sentit.
Asociacions que generen noves narracions.

* * *

Work about coincidences and connexions.
Founded books, text from text: recycled histories,
mental images illustrated with Polaroids that I took in the past.


sábado, 14 de noviembre de 2015

8WYGNANIE


De un año viviendo en Polonia, y de los sitios a los que fui desde allí.
Sobre cómo viajar son esas personas y momentos especiales que se quedan en tu memoria
y cómo al final no importa dónde ni cuando.

* * *

From one year living in Poland, and the places I went from there.
About how traveling is these people and special moments that keep in your memory
and finally is not so important where and when.

7EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA


Exposició individual de fotografies. Mapa personal dels bons records.

* * *

Individual photography exhibition. Personal map of good memories.

A la galeria IS Opole
(at IS Opole gallery)

6REALLITY UNDER FOG AND SNOW
(OPOLE'S - my buidings)


Els edificis especials de la meva nova ciutat,
sota el blanc de la voira i la neu. Els seus colors i materials:
sota el blanc corrector s'amaguen les possibles històries.

* * *

The special buildings of my new city,
under fog and snow's white. It's colors and materials:
under the corrector white the possible stories are hide.

Exposició a la Galeria Pierwsze Pietro
(exhibition at Pierwsze Pietro Gallery)